หลายฝ่ายในญี่ปุ่นติงเรื่องการณรงค์ท่องเที่ยวในประเทศ

การณรงค์ท่องเที่ยวในประเทศของญี่ปุ่นถูกท้วงติง ในช่วงที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรุงโตเกียว เพิ่มขึ้น

การรณรงค์ของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่จะให้กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ถูกท้วงติงจากเจ้าหน้าที่ทั้งในกรุงโตเกียวและชนบท ว่ายังเร็วเกินไปที่จะส่งเสริมการเดินทางจากเมืองหลวงที่ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น

การณรงค์ดังกล่าว ซึ่งกำหนดจะเริ่มในวันที่ 22 กรกฎาคม จะให้เงินอุดหนุนมากถึง 50% แก่ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเมืองใหญ่ของญี่ปุ่น ที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่สมาชิกสภาฝ่ายค้านและคนกลุ่มอื่นๆ แสดงความกังวลว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่กรุงโตเกียวมีการระบาดสูงสุด โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ 100-200 คนต่อวัน ซึ่งหากยังเดินหน้าโครงการ ชาวกรุงโตเกียวก็จะยิ่งแพร่เชื้อไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ นางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว ก็ได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ดังกล่าวมาแล้วว่า ไม่เหมาะสมทั้งช่วงเวลา และวิธีการ

ในวันนี้ นายยาสุโตชิ นิชิมูระ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะได้พบหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือเรื่องโปรโมชั่น Go To มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ต้องการฟังความคิดเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการระบาด เช่น การป้องกันการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ และการระบายอากาศในระบบขนส่ง